• Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
  Zarząd Oddziału w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Hetmańska 120
  35-078 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 862-13-91
  e-mail:

  www:

  www.stowarzyszenie-stop.pl

  Prezes: mgr inż. Stanisław Dzik

Skład Zarządu STOP w Rzeszowie:PREZES

mgr inż. Stanisław Dzik


SEKRETARZ

mgr inż. Marek Błotnicki


SKARBNIK

Anna Bełtowska


CZŁONKOWIE

inż. Grzegorz Goniszewski
mgr inż. Franciszek Kara


Zadania:


Popularyzacja wiedzy odlewniczej i zawodu odlewnika. Udostępnianie odlewnikom kontaktów z zagranicą. Popularyzacja tradycji odlewniczej. Wyjazdy techniczne na targi krajowe i zagraniczne. Współpraca ze Stowarzyszeniem Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST.