• Stowarzyszenie Techników Cukrownictwa

  adres:
   
  ul. Kolejowa 140
  39-100 Ropczyce
  telefon:
  fax:
  13 222-90-00
   
  e-mail:

  www:

  www.stc.pl

  Prezes: Adam Jasz
STC jest dobrowolnym zrzeszeniem naukowo technicznym inżynierów i techników zatrudnionych w przemyśle cukrowniczym, bądź w instytucjach współpracujących przemysłem cukrowniczym. Działalność STC koncentruje się na: współdziałaniu z przemysłem w zakresie rozwoju nauki, techniki i organizacji w dziedzinie cukrownictwa, organizowaniu konferencji naukowo - technicznych , sympozjów narad szkoleń, kongresów, organizowaniu kursów krajowych i zagranicznych z dziedziny cukrownictwa, wystaw, pokazów technicznych, wydawanie czasopism fachowych, opracowywanie książek itp., prowadzeniu doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, promocja nowych wyrobów , środków ,urządzeń i technologii z zakresu cukrownictwa, integracja środowiska cukrowniczego.