• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
  Oddział Rzeszów

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-069 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 85-37-400
  17 85-36-421
  e-mail:

  sitwm.rzeszow-projekt@wp.pl

  www:

  brak

  gadu-gadu: 36233581 skype: sitwm.rzeszow.projekt
  Przewodniczący: mgr inż. Jadwiga Salabura

Skład Zarządu SITWM w Rzeszowie:PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Jadwiga Salabura


Z-CY PRZEWODNICZĄCEGO

Czesław Trznadel
Wiesław Słomski
Krzysztof Gwizdak


SEKRETARZ

Sabina Pilawska


SKARBNIK

Bogusław Paśko


CZŁONKOWIE

Ryszard Sendyka
Adam Sokół
Mieczysław Feret
Wiesław Dominik
Wacław Jamer


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych O/Rzeszów zrzesza na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zainteresowanych gospodarowaniem wodą, problematyką budownictwa wodnego, melioracji, ochrony środowiska oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i kształtowaniem środowiska.


Działalność Stowarzyszenia obejmuje:


-ścisłą współpracę z Wojewódzkimi Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszeniami Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych polegającą na wymianie doświadczeń w wyżej określonej branży i wspólnym rozwiązywaniu problemów zawodowych.
- organizowanie kursokonferencji wyjazdowych w celu j.w.
- podejmowanie działań na rzecz wzrostu prenumeraty i czytelnictwa czasopism branżowych mających na celu poszerzanie wiedzy zawodowej.
- współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych zainteresowanych inwestycjami i remontami urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych w województwie podkarpackim w tym ochroną przeciwpowodziową, polegająca na świadczeniu usług opiniująco-doradczych.
- prowadzenie innej działalności opiniująco-doradczej w obrębie naszej branży.