• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-951 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 862-13-91
  17 853-44-29
  e-mail:

  bhp-rzeszow@piorin.gov.pl

  www:

  www.sitr.pl

  Prezes: Paweł Bukała

Skład Zarządu SITR w Rzeszowie:Zarząd Oddziału

mgr Paweł Bukała - Prezes
mgr inż. Andrzej Płowy - Wiceprezes
mgr inż. Jan Kurzyński - Wiceprezes
mgr inż. Danuta Twardowska - Sekretarz
mgr inż. Józef Chlebowski - Skarbnik

Zadania:


- organizowanie członków Stowarzyszenia w kołach, klubach oraz rozwijanie ich działalności,
- organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, przyczyniających się do rozwoju i postępu w rolnictwie,
- organizowanie praktyk zagranicznych,
- popularyzacja wiedzy technicznej i ekonomicznej,
- współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rolnictwa na rzecz procesów integracji z rolnictwem Unii Europejskiej,
- uczestnictwo w popularyzowaniu wiedzy dotyczącej zasad wejścia do Unii, Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rolnictwa i obszarów wiejskich,
- współpraca ze szkołami i uczelniami rolniczymi,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- współpraca z zagranicą w kontekście rozwoju terenów przygranicznych,
- podejmowanie rozmaitych działań na rzecz seniora SITR,
- organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i towarzyskich dla członków SITR.