Skład Zarządu SITPMB w Krośnie:PREZES

Stanisław Kilar


V-CE PREZES

Maria Janusz


SEKRETARZ

Jolanta Nowak


SKARBNIK

Barbara Syrek


CZŁONKOWIE

Antoni Tomasik
Bogdan Mrozek
Wojciech Kasza
Ryszrd Janiec


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Wacław Jabłecki
Członek - Ryszard Adamski
Członek - Paweł Żeliński


SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący - Małgorzata Woźniak
Członek - Jan Zajdel


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych - w skrócie SITPMB - jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

SITPMB FSN-T NOT:


- integruje środowisko techniczne branży;
- nadaje tytuł rzeczoznawcy branżowego;
- umożliwia podjęcie pracy w ramach zespołu rzeczoznawców i jego filiach na terenie całego kraju (ekspertyzy, opinie techniczne);
- pomaga w uzyskaniu specjalizacji zawodowych;
- organizuje konkursy na WYRÓB BUDOWLANY ROKU;
- posiada także specjalistów z uprawnieniami w zakresie: pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, prac w obiektach zabytkowej architektury, technologii produkcji i jakości szkła