• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
  przy Zakładach Magnezytowych Ropczyce S.A. (Rok powstania 1972)

  adres:
   
  ul. Przemysłowa 1
  39-100 Ropczyce
  telefon:
  fax:
  17 22 29 408
  e-mail:

  barbara.studencka@ropczyce.com.pl

  www:

  wwww.sitph.pl


  Prezes Zarządu: mgr inż. Barbara Studencka

Skład Zarządu Koła SITPH w Ropczycach:PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Barbara Studencka


V-CE PREZES ZARZĄDU

dr inż. Witold Górski
mgr inż. Barbara Gałuszka


SEKRETARZ

mgr inż. Barbara Gałuszka


SKARBNIK

Lucyna Stręk


CZŁONKOWIE

Grzegorz Żak
Urszula Łach


KOMISJA REWIZYJNA

mgr inż. Tadeusz Kij - Przewodniczący
mgr inż. Marek Ochał
mgr inż. Sylwester Kozioł


Zadania:


- organizowanie szkoleń naukowo-technicznych w zakresie poszerzenia wiedzy kadry inżynieryjno-technicznej Grupy Kapitałowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.,
- współudział w organizowaniu konferencji naukowo-technicznych dla odbiorców naszych wyrobów,
- popularyzacja wiedzy technicznej,
- współpraca ze szkołami i uczelniami technicznymi,
- organizowanie wyjazdów technicznych i turystycznych,
- organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich dla członków SITPH
- rozpropagowanie i rozprowadzanie biletów na spotkania teatralne i koncerty,
- uczestnictwo w projekcie "Razem możemy więcej" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.