• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
  Oddział w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Mochnackiego 4
  35-016 Rzeszów
  telefon: 695 180 227
  e-mail:

  waldemar.wisz@totalit.com.pl

  www:

  brak

  Prezes Zarządu: Waldemar Wisz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).


Celem Stowarzyszenia jest m.in.:


- szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- integracja członków stowarzyszenia.


Stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych. Obecnie na terenie Polski działa 18 oddziałów terenowych SITP. Działalnością Stowarzyszenia kieruje wybrany na Zebraniu Delegatów Oddziałów w 2016 r. na 5 letnią kadencję 15 osobowy Zarząd Główny. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje dwa Oddziały – Rzeszów i Tarnobrzeg. Oddział Rzeszów działa przy Komendzie Wojewódzkiej państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Prezesami SITP Oddział Rzeszów kolejno byli: od 1997 r. do 2002 r. Antoni Bernatowski od 2002 r. do 2006 r. Ryszard Pszonka od 2006 r. - obecnie Waldemar Wisz.

Plan cyklicznych imprez organizowanych corocznie przez stowarzyszenie:


1. Wojewódzkie Zawody w Kręgle o puchar prezesa SITP Odział Rzeszów.
2. Wyjazd integracyjny połączony z piknikiem narciarskim.
3. Wycieczka zagraniczna połączona z zapoznaniem z organizacją ochrony przeciwpożarowej danego kraju.
4. Zorganizowanie konferencji połączonej ze szkoleniem przeciwpożarowym.