• Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

  adres:
   
  ul. Kopernika 1/35
  35-069 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 853-84-62
  17 853-44-29
  e-mail:

  sitonot@o2.pl

  www:

  www.sito.rzeszow.pl

  Prezes: mgr Jan Janczura

Zarząd SITO kandencja 2018-2022:Jan Janczura - Prezes zarządu

Elżbieta Kosydar – V-ce Prezes Zarządu

Małgorzata Szwagiel – Sekretarz

Rafał Szela – Skarbnik

Katarzyna Witecka – Członek Zarządu

Piotr Pietrucha – Członek Zarządu

Jan Piechota – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Anna Rydzik – Członek Komisji Rewizyjnej

Stanisław Kogut – Członek Komisji Rewizyjnej

Eugeniusz Misiak – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Joanna Przeworska-Erazmus – Członek Sądu Koleżeńskiego

Katarzyna Kozak-Jarosz – Członek Sądu Koleżeńskiego


Cele:


- Integrowanie środowiska zawodowego ogrodników.
- Prowadzenie kursów, szkoleń, wystaw i konkursów z zakresu ogrodnictwa, florystyki, pielęgnacji terenów zieleni.
- Wykonywanie projektów, ekspertyz i wycen w zakresie ogrodnictwa i terenów zieleni.


Kursy:


- Kursy gospodarzy terenów zieleni.
- Kursy pilarzy drzew ozdobnych.
- Kursy na inspektorów i seminaria dla inspektorów nadzoru prac w terenach zieleni; (zieleni miejskiej, osiedlowej, drogowej, w parkach, i przy pomnikach przyrody).
- Kursy florystyczne uwzględniające specjalistyczne zwroty w językach obcych.
- Kursy bukieciarstwa artystycznego; (układanie kompozycji z roślin żywych, suchych, i sztucznych na różne okazje i okoliczności).
- Kursy warzywnicze, sadownicze, szkółkarskie i pieczarkarski z możliwością zdawania egzaminiu państwowego uprawniającego do przejmowania i prowadzenia gospodarstw ogrodniczych.


Prowadzimy:


- Projekty ogrodów i ogródków zieleni miejskiej, osiedlowej, przydrożnej, zadrzewień, nasadzeń, rewaloryzacji gospodarstw ogrodniczych, parków i pomników przyrody.
- Ekspertyzy, wyceny, doradztwo w zakresie upraw ogrodniczych, leśnych i terenów zieleni.