Skład Zarządu SITK w Rzeszowie:



PREZES

inż Marian Sulencki


HONOROWY PREZES

mgr inż. Edward Ludera


V-CE PREZES

dr inż. Lesław Bichajło
inż. Franciszek Kosiorowski
mgr inż. Andrzej Kościelniak


SEKRETARZ

inż. Aleksander Byczkowski


SKARBNIK

inż. Stanisław Machowski


CZŁONKOWIE

mgr inż. Paweł Chamioło
mgr inż. Zbigniew Chrobak
mgr inż. Marian Jojczuk
mgr inż. Grzegorz Kaczor
inż. Jan Krępa
mgr inż. Janusz Paszkowski
mgr inż. Joanna Sowa


Z-CA CZŁONKA

inż. Stanisław Styka
mgr inż. Zdzisław Sajak


KOMISJA REWIZYJNA

inż. Tadeusz Karasiński - Przewodniczący


SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr inż. Ryszard Cyboroń - Przewodniczący


Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Rzeszowie, posiadający osobowość prawną od 1991 roku, działa przede wszystkim na terenie Polski południowo-wschodniej.

Siedzibą Oddziału jest stolica Województwa Podkarpackiego – Rzeszów. Reprezentujemy środowisko inżynierów i techników Podkarpacia w branżach drogowej, mostowej, kolejowej, samochodowej oraz infrastruktury lotniczej. Nasza grupa 300 inżynierów i techników ma wśród swoich członków 47 rzeczoznawców SITK, w tym grupę inżynierów z uprawnieniami PIIB z branży drogowej, mostowej i kolejowej.


Wykonujemy:


- Opracowania projektowo - kosztorysowe dróg, ulic i mostów, organizacji ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym
- Oceny techniczne i wyceny pojazdów samochodowych, szynowych i sprzętu drogowo - kolejowego
- Wyceny majątku trwałego w firmach komunikacyjnych oraz infrastruktury komunikacyjnej
- Nadzory inwestorskie robót drogowych, mostowych i kolejowych
- Badania laboratoryjne dla inwestorów i firm wykonawczych drogowo - mostowych
- Niezbędne regulaminy, instrukcje wewnętrzne, badania i oceny infrastruktury kolejowej na bocznicach kolejowych przedsiębiorstw


Prowadzimy szkolenia:


- w ramach współpracy z PDOIIB w Rzeszowie w zakresie doszkalania inżynierów posiadających uprawnienia budowlane z branży drogowej, mostowej i kolejowej
- z upoważnienia i według programu Ministra Infrastruktury z zakresu badań technicznych pojazdów
- w zakresie obsługi stacji paliw i ochrony środowiska
- BHP dla pracowników stacji paliw
- BHP w transporcie samochodowym oraz przy robotach magazynowo - przeładunkowych
- BHP przy robotach drogowo - mostowych
- dotyczące obsługi bocznic kolejowych
- osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz o licencję TAXI
- funkcjonowania służb drogowych w strukturach samorządowych