Skład Zarządu SIMP w Rzeszowie:PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dobrzański


V-CE PREZES ZARZĄDU

dr inż. Włodzimierz Adamski


SEKRETARZ

mgr Iga Musz-Dobrzańska


SKARBNIK

mgr inż. Jan Porada


CZŁONKOWIE

mgr inż. Józef Śnieżek
dr inż. Tadeusz Balawender
dr inż. Janusz Pietruszka
mgr inż. Stanisław Jezowit
mgr inż. Stanisław Fąfara
mgr inż. Grzegorz Durał
mgr Bogdan Szupernak
mgr inż Józef Skomra
mgr inż. Dariusz Musz
mgr inż. Józef Szczepański
mgr inż Jan Porada
mgr inż. Tadeusz Pondel
mgr inż. Andrzej Wnęk
mgr inż. Jerzy Kulpiński
mgr inż. Miłosz Paweł
mgr inż. Paśko Andrzej


Celem SIMP jest:


- krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
- tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
- dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
- popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
- reprezentowanie i obrona interesów zawodowych swoich członków,
- rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
- troska o zabytki techniki i kultury materialnej,
- dbałość o ochronę środowiska naturalnego,
- propagowanie idei humanizacji techniki.


Główne obszary działania SIMP


- Program Czystszej Produkcji (strategia zarządzania środowiskiem naturalnym).
- Działania na rzecz poprawy produktywności w polskich przedsiębiorstwach.
- Wdrażanie systemu Elektronicznej Wymiany Danych (EDI).
- Promocja i wdrażanie w przemyśle polskim nowoczesnych technologii w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania (CAD/CAM/CAE).Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx
- Certyfikacja wyrobów i systemy zapewnienia jakości (ISO, TQM).
- Rzeczoznawstwo i usługi techniczne.