• Stowarzyszenia Elektryków Polskich

  Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  Oddział rzeszowski

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-959 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 853-47-22
  17 850-75-61
  e-mail:

  zarzad@seprzeszow.pl

  www:

  www.seprzeszow.pl

  Prezes:dr Barbara Kopeć

Zarząd oraz Prezydium Oddziału Rzeszowskiego SEP w kadencji 2022-2026:PREZYDIUM

Prezes - mgr inż. Zbigniew STYCZEŃ

Viceprezes - dr inż Barbara KOPEĆ

Viceprezes - mgr inż Tadeusz CHMIEL

Viceprezes i Skarbnik - mgr inż. Bolesław Pałac

Sekretarz - mgr inż. Urszula Turek

Członek - mgr inż. Grzegorz OSIOR


CZŁONKOWIE

Kazimierz DWORAK
Wiesław KUJDA
Wiesław LELEK
Julian JAWORSKI
Adam KOWALSKI
Aleksander PĘKALA
Piotr PRACH
Robert ZIEMBAInformacje ogólne:


Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącym dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą działalnością SEP. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Władzami naczelnymi SEP są:

- Walny Zjazd Delegatów
- Zarząd Główny
- Główna Komisja Rewizyjna
- Główny Sąd Koleżeński