Skład Zarządu SEP w Rzeszowie:PREZES

mgr inż. Bolesław Pałac


V-CE PREZES

prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek
mgr inż. Zbigniew Styczeń


SEKRETARZ

inż. Zenobia Tuszyńska


SKARBNIK

mgr inż. Julian Jaworski


PRZEWODNICZĄCY OKR

inż. Andrzej Piłakowski
dr hab. inż. Jerzy Bajorek prof. PRz


KIEROWNIK SEKRETARIATU

inż. Zenobia Tuszyńska


KSIĘGOWY

Danuta Latawiec


OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA

mgr inż. Mieczysław Sipowicz - Kierownik Ośrodka


Informacje ogólne:


Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącym dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą działalnością SEP. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Władzami naczelnymi SEP są:

- Walny Zjazd Delegatów
- Zarząd Główny
- Główna Komisja Rewizyjna
- Główny Sąd Koleżeński