• Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Oddział Podkarpacki

  adres:
   
  ul. Kopernika 1/44
  35-959 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 853-42-49
  17 853-42-49
  e-mail:

  pziits@poczta.onet.pl

  www:

  www.pzits.rzeszow.pl

  Prezes: mgr inż Leszek Kaczmarczyk

Skład Zarządu PZITS w Rzeszowie:
Zarząd Oddziału:

kol. Leszek Kaczmarczyk - prezes

kol. Władysław Szymański - prezes honorowy

kol. Bożena Babiarz - wiceprezes

kol. Adrianna Chmura - wiceprezes

kol. Aleksandra Lipiec- sekretarz

kol. Magdalena Kaczmarczyk - Zastępca sekretarza

kol. Beata Kupczakiewicz - skarbnik

kol. Beata Barocha- zastępca skarbnika

kol. Barbara Koziej - członek zarządu

kol. Piotr Matusz – członek Zarządu

kol. Wioletta Spędzia – członek zarządu

kol. kol. Piotr Urban – członek zarządu


Komisja Rewizyjna:


kol. Elżbieta Ładoś – Przewodnicząca

kol. Kazimierz Bęben – Zastępca Przewodniczącej

kol. Alicja Drapak – Sekretarz

kol. Luiza Nowak – Członek Komisji Rewizyjnej

kol. Adam Masłoń – Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński:


kol. Jan Daszykowski – Przewodniczący

kol. Joanna Czarnota – Zastępca Przewodniczącego

kol. Bartosz Kaczmarczyk – Sekretarz

kol. Stanisław Pado – Członek Sądu Koleżeńskiego

kol. Andrzej Tarczyński – Członek Sądu Koleżeńskiego

Zakres działalnośi:


- Organizowanie seminariów technicznych,
- Organizowanie szkoleń z zakresu inżynierii środowiska,
- Organizowanie kursów na uprawnienia energetyczne z zakresu systemów grzewczych i gazownictwa,
- Przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia energetyczne