• Podkarpacki Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Rzeszowie

  Podkarpacki Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Kopernika 1, skr. poczt. 192
  35-959 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 853-45-40
  17 853-45-10
  e-mail:

  wktir.rzeszow-projekt@wp.pl

  www:

  brak

  gadu-gadu: 36230849 skype: wktir.rzeszow.projekt
  Dyrektor: inż. Jerzy Kulpiński

Skład Zarządu PWKTiR w Rzeszowie:PREZES

mgr inż. Tadeusz Ostrzychowski


V-CE PREZES

mgr inż. Stanisław Jezowit
mgr inż. Daniel Budnik


DYREKTOR BIURA

inż. Jerzy Kulpiński


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

mgr inż. Andrzej Opaliński


Działalność merytoryczna:


- doradztwo w zakresie szeroko rozumianej dziedziny - ochrony własności przemysłowej i intelektualnej
- popularyzacja działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach (szkolenia itp.)
- popularyzacja innowacyjności w szkołach m.in. poprzez organizację Olimpiad: Wiedzy o Wynalazczości i Innowacji Technicznych

Działalność usługowa (gospodarcza):


- Kancelarię Patentową (wszystkie usługi dotyczące rzecznictwa patentowego w kraju i zagranicą)
- Zakład Usług Technicznych (usługi głównie związane z opracowywaniem dokumentacji technicznych maszyn, urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych, tłumaczeń technicznych i innych)