Skład Zarządu PWKTiR w Rzeszowie:PREZES

Tadeusz Ostrzychowski


V-CE PREZES

Stanisław Jezowit
Daniel Budnik


DYREKTOR BIURA

Jerzy KulpińskiDziałalność merytoryczna:


- doradztwo w zakresie szeroko rozumianej dziedziny - ochrony własności przemysłowej i intelektualnej
- popularyzacja działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach (szkolenia itp.)
- popularyzacja innowacyjności w szkołach m.in. poprzez organizację Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Technicznych

Działalność usługowa (gospodarcza):


- Kancelarię Patentową (wszystkie usługi dotyczące rzecznictwa patentowego w kraju i zagranicą)
- doradztwo patentowe, badanie zdolności i czystości patentowej,
- wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe,
- sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP i Sądami Powszechnymi,
- zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
- sprawy sporne przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM (znaki i wzory wspólnotowe),
- ochrona międzynarodowa (w wytypowanych krajach) wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych,
- wyceny wartości patentów i praw ochronnych,
- opinie o innowacyjności rozwiązań.


Zakład Usług Technicznych:


(usługi głównie związane z opracowywaniem dokumentacji technicznych maszyn, urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych, tłumaczeń technicznych i innych)

- analizy i oceny stanu technicznego, opracowanie technologii napraw,
- opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń ciśnieniowych,
- projektowanie urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą ciśnieniową.