• Naczelna Organizacja Techniczna
  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-959 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 862-13-91
  17 853-44-29
  e-mail:

  fsntnot@poczta.onet.pl


  Dyrektor biura NOT w Rzeszowie: mgr Bogdan Szupernak

Centrum innowacji NOTW dniu 6.05.2010 roku pomiędzy Naczelną Organizacją Techniczną - Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Centrum Innowacji NOT z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Hausnera Dyrektora Centrum Innowacji NOT a Naczelną Organizacją Techniczną - Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Rzeszowie została podpisana Umowa na wykonanie zadania wynikającego z projektu pt. "Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiebiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych".


Rada FSNT NOT w Rzeszowie w ramach tego zadania organizuje i prowadzi promocje w/w projektu w różnych formach, w tym: spotkania informacyjne, informacje na stronie internetowej NOT-u w Rzeszowie www.not.rzeszow.pl, ogłoszenia, komunikaty, ulotki itp. w celu zachęcenia pomysłodawców do rejestracji swoich pomysłów na Formularzach zgłoszeniowych. Ponadto udziela pomysłodawcom pomocy merytorycznej i technicznej w prawidłowym wypełnianiu Formularzy Zgłoszeniowych.


Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych www.centruminnowacji.org oraz www.ainot.pl.


ZAPRASZAMY